image image_1
persoonlijk werk visie inspiratie
Coaching

Soms zijn er in de werk- of privésituatie knelpunten die vragen om nieuwe inzichten en ervaringen. Ondersteuning in de vorm van coaching kan dan helpend zijn. Bij coaching staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. De aanpak is oplossingsgericht: de coach helpt om in het hier en nu concrete stappen te zetten en waar nodig nieuwe wegen op te gaan.

Aangesloten bij www.counselling.nl en www.gcoach.nl

  • Thema's
  • Werkwijze
De coachingsmethode van Via Nova is gebaseerd op de volgende principes: doelen stellen, sterke punten ontdekken, grenzen verleggen, met spanning omgaan, gemotiveerd blijven, inspiratiebronnen zoeken, verbondenheid ervaren, op het juiste spoor blijven, veranderingen zien en trots zijn op succes.
via nova