image image_1
persoonlijk werk visie inspiratie
Gezinstherapie

Soms ontstaan in een gezin spanningen of conflicten die te maken hebben met persoonlijke problemen van (een van de) gezinsleden of met ingrijpende situaties zoals een ernstige ziekte of echtscheiding. Ook faseproblematiek, zoals de overgang naar de puberteit, kan een gezin uit balans brengen. Als een gezin niet op eigen kracht tot een oplossing komt, kan gezinstherapie helpen om nieuwe wegen te vinden. De gezinstherapeut bekijkt de situatie onpartijdig, geeft alle gezinsleden ruimte om hun verhaal te doen en helpt het gezin om weer met elkaar in gesprek te komen. Daarbij motiveert hij de gezinsleden om zélf met oplossingen te komen en maakt hij afspraken over hoe ieder gezinslid daaraan kan bijdragen. Bij jongere kinderen is gezinstherapie vooral gericht op opvoedingsondersteuning.

  • Thema's
  • Werkwijze
In een gezin gaat het niet alleen om liefde en verbondenheid, maar ook om grenzen, ruimte en verantwoordelijkheid. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen deze begrippen een andere invulling. Vaak gaat dit proces niet zonder slag of stoot. Onderwerpen die in de gezinstherapie bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn: hoe praten we over problemen zonder dat het tot ruzie leidt, hoe maken we op een positieve manier verbinding met elkaar en hoe komen we tot een andere rolverdeling of afspraken. Bij samengestelde of eenoudergezinnen is verwerken van verlies en leren omgaan met de nieuwe realiteit vaak een belangrijk thema. Bij opvoedingsondersteuning zijn de gesprekken onder meer gericht op: luisteren, contact maken, positieve aandacht geven en begrenzen.
via nova