image image_1
persoonlijk werk visie inspiratie
Relatietherapie

Spanningen en conflicten komen in elke relatie voor. Vaak komen partners daar samen wel weer uit. Soms zijn er echter problemen die door een of beide partners als onoplosbaar worden ervaren en die de kwaliteit van de relatie ernstig beïnvloeden. Dan kan relatietherapie helpend zijn. Relatietherapie richt zich allereerst op de zichtbare problemen. Vaak zijn deze problemen een uiting van een conflict op dieper niveau met wortels in het verleden. In de relatietherapie komt aan de orde welke invloed dit heeft op de relatie en hoe partners hierin nieuwe wegen kunnen vinden. Aanvullend kan individuele therapie nodig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om onverwerkte trauma’s, depressie of verslaving.

  • Thema's
  • Werkwijze
Een relatie kent drie pijlers: liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze drie pijlers houden elkaar in evenwicht. Als dit evenwicht is verstoord, ontstaan problemen die (verdere) groei in de relatie belemmeren. Belangrijke hoofdthema’s in de relatietherapie zijn: groei als individu, communicatie, intimiteit en seksualiteit, conflicten en grenzen, fasen in de relatie en omgaan met bijzondere omstandigheden.
via nova