image image_1
persoonlijk werk visie inspiratie
Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm voor werksituaties. De persoon van de werker staat centraal. Voor beginnende werkers is supervisie vaak een welkome steun in de rug. Door samen naar situaties te kijken, leert de werker hoe de eigen persoon te gebruiken is in het werk. Dit bevordert deskundigheid en vergroot het vertrouwen én plezier in het werk. Ook een ervaren werker kan behoefte hebben aan supervisie, bijvoorbeeld als het gaat om reflectie op nieuwe uitdagingen.

  • Thema's
  • Werkwijze
Onderwerpen die in supervisiegesprekken aan de orde kunnen komen, zijn: toepassen van theorie in de praktijk, normen en waarden op het werk, samenwerking en omgaan met verschillen, leerstijl en leerbehoefte, doelgericht en planmatig werken, stijl van leidinggeven en integratie van denken, voelen en gedrag.

via nova